Buddyjscy pielgrzymi

Buddyzm, mimo że nie zawsze i nie przez wszystkich traktowany jest jako religia – niektórzy uważają go raczej za system filozoficzny – posiada wyjątkowo rozbudowaną tradycję pielgrzymek. W samą konstrukcję buddyzmu jako ścieżki życiowej wpisane jest pielgrzymowanie. Na polu duchowym można by mówić o buddyzmie jako ciągłej wędrówce ku oświeceniu.

Istnieją jednak także fizycznie miejsca, do których buddyści udają się, by tak jak pątnicy innych systemów wierzeń, wyrazić swoje przywiązanie do pewnych wartości. Celami takich pielgrzymek są często miasta w jakiś sposób związane z życiem i nauczaniem Buddy, na przykład Bodhgaja, gdzie osiągnął oświecenie czy Lumbini, gdzie się urodził. Buddyści często udają się również do świątyń, w których znajdują się relikwie samego Buddy lub prochy ważnych nauczycieli buddyzmu.

I wreszcie, za takie święte miejsca uważa się także elementy przyrody bądź punkty skupiające wyjątkową moc, związane z mitologią buddyjską, będące siedzibą bóstw.

kartki bożonarodzeniowe https://www.viavac.pl/podnosniki-podcisnieniowe/