Dobry plan to podstawa

Sporządzenie dokładnego planu w zakresie uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzeni w gminie miejskiej, stanowi – wraz ze strategią rozwoju miasta – najważniejszy dokument planistyczny. Wspomniany plan tworzy się w celu dokładnego określenia i naznaczenia ram polityki przestrzennej miasta, w tym również zasad lokalnego zagospodarowania przestrzeni.

Wszelkie działania są inicjowane po to, aby w jak największym stopniu podtrzymywać oraz utrwalać pewien ład przestrzenny. Miasto powinno być też zagospodarowywane pod względem przestrzeni w taki sposób, aby mogło dynamicznie się rozwijać, odpowiadać na bieżące potrzeby mieszkańców, a także brać pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania i ograniczenia, jak choćby te środowiskowe.

Opracowanie profesjonalnego i skutecznego planu zagospodarowania przestrzeni miejskiej, z całą pewnością wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, którzy w dodatku muszą dobrze znać specyfikę miejsca, które zamierzają poddać zmianom – rewitalizacji, modernizacji, czy też stworzeniu danego obiektu od podstaw.

https://apos.com.pl/ www.eaf.bydgoszcz.pl