Elektrownia węglowa

www.djkayslay.org

Wykorzystanie źródeł energii nieodnawialnej, w celu pozyskania energii, jest znacznie szybsze niż uzupełnianie ich zasobów. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkimpaliwa kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.

Od lat ekolodzy biją na alarm – złoża nieodnawialne się wyczerpują, ponadto ich nadmierna eksploatacja ujemnie wpływa na środowisko naturalne. Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dlaprzemysłu, energetyki, transportu, gospodarstw domowych oraz elektrowni węglowych (elektrowni cieplnych).

W jaki sposób działają takie elektrownie? W elektrowniach cieplnych pali się węgiel, aby uzyskać w ten sposób energię, która służy na przykład do ogrzewania mieszkań w blokach. Warto jednak pamiętać, że elektrownie węglowe zanieczyszczają powietrze – wydzielają szkodliwe dla człowieka i środowiska substancje, a spalany węgiel zanieczyszcza powietrze drobinkami sadzy.

W wyniku spalania węgla powstaje dwutlenek węgla, który wpływa na globalne ocieplenie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków case koparki