Energetyka jądrowa

www.zaganczyk.com.pl

Istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla wielu gospodarek jest energia jądrowa. Także polskie władze od kilku lat konsekwentnie dążą do tego, aby wykorzystać pracę reaktorów jądrowych w celu pozyskania energii elektrycznej. 13 stycznia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem tego programu jest uruchomienie pierwszej, polskiej elektrowni jądrowej już w roku 2020.

Głównym inwestorem będzie oczywiście PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Co warto wiedzieć na temat polskiej energetyki jądrowej? Otóż zgodnie z założeniami dokumentu„Polityka Energetyczna Polski”, do roku 2030 mają powstać elektrownie o łącznej mocy co najmniej 6000 MWe. W roku 2013 został wyłoniony wykonawca generalny pierwszego obiektu jądrowego. Lata 2014-2015 zostaną poświęcone na wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń na realizację projektu, zaś w latach 2016-2020, oczywiście po wydaniupozwolenia na budowę, zostanie wybudowany pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej.

kruszarki