Energetyka jądrowa

18 września 2017 Wyłącz przez Alicja
www.zaganczyk.com.pl

Istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla wielu gospodarek jest energia jądrowa. Także polskie władze od kilku lat konsekwentnie dążą do tego, aby wykorzystać pracę reaktorów jądrowych w celu pozyskania energii elektrycznej. 13 stycznia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem tego programu jest uruchomienie pierwszej, polskiej elektrowni jądrowej już w roku 2020.

Głównym inwestorem będzie oczywiście PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Co warto wiedzieć na temat polskiej energetyki jądrowej? Otóż zgodnie z założeniami dokumentu„Polityka Energetyczna Polski”, do roku 2030 mają powstać elektrownie o łącznej mocy co najmniej 6000 MWe. W roku 2013 został wyłoniony wykonawca generalny pierwszego obiektu jądrowego. Lata 2014-2015 zostaną poświęcone na wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń na realizację projektu, zaś w latach 2016-2020, oczywiście po wydaniupozwolenia na budowę, zostanie wybudowany pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej.