Energia wodna

gps.city-traffic.com.pl

Na pewno każdy zna mechanizm koła poruszanego w młynie dzięki wodzie. Już w XII wieku urządzenia wpostaci kółwodnych zaczęto używać w Polsce.

Miały one wówczas zastosowanie jako środki napędzające różne urządzenia nie tylko w młynach, ale również tartakach i kuźniach. Obecnie energia pozyskiwana w ten sposób jest źródłem odnawialnej mocy.

Energia ta bezpośrednio przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a co za tym idzie – uniezależnienie się od dostaw energii. Światowym potentatem w dziedzinie energii hydroelektrycznej jest Brazylia – aż 90% wyzyskiwanej energii pokrywane jest z elektrowni wodnych zasilanych wodami Amazonki, która jest jedną z największych rzek świata.

Nie zapominajmy także o możliwości wykorzystania zbiorników wodnych docelów rekreacyjnych, rybołówstwa, a nawet do ochrony przeciwpożarowej. Niestety mechanizmy produkujące energię wodną niekorzystnie wpływają na populację ryb, którym narzucony nurt uniemożliwia wędrówki wgórę lub w dół rzeki.

Pamiętajmy także o tym, że w czasie suszy hydroelektrownie są niezdolne do pracy.

http://oczyszczalniesciekow.net.pl/krosno-odrzanskie.html