Francuskie zagospodarowanie miejskie

Francuskie miasto Aulnay-sous-Bois stanowi interesujący przypadek zagospodarowania przestrzennego dla terenu kontrowersyjnego z punktu widzenia większości mieszkańców. Sprawa dotyczyła konkretnie rozwiązania zastosowanego wobec problemu drogi szybkiego ruchu, która przebiegała przez to miasto.

Postanowiono podjąć się wyzwania zagospodarowania przestrzeni rozciągającej się w pobliżu tej drogi. Była ona bowiem opustoszała i nieużytkowana pomimo swojego potencjału.

W dodatku, z powodu obecności w mieście tego węzła komunikacyjnego, odczuwano znaczący deficyt ośrodków, których obecność mogłaby widocznie zjednoczyć lokalną ludność. Władze miasta podjęły więc konkretne działania, które rozpoczęły się od analiz i konsultacji środowiskowych, które miały na celu zapoznanie mieszkańców z projektem oraz zapytanie ich o opinie i propozycje w związku z planowanym przedsięwzięciem.

W efekcie udało się zmniejszyć ruch na drodze przebiegającej przez miasto, utworzono kilka centrów komercyjnych na pustych terenach przebiegających wzdłuż drogi, otworzono kilka przedszkoli, a także zaprojektowano park. Francuskie miasto zyskało więc interesującą, przyjazną ludziom przestrzeń, której zagospodarowanie okazało się bardzo trafione pod względem swojej funkcjonalności, a także atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.