Fundacja RAK-OFF w walce z rakiem

Fundacja RAK-OFF powstała w 2012 roku, by pomagać ludziom chorym na raka. Pomoc udzielana jest zarówno dzieciom jak i dorosłym chorym onkologicznie oraz ich rodzinom. Organizacja dąży do stworzenia ośrodków pomocy dla ludzi z chorobami nowotworowymi w całej Polsce. W takich ośrodkach chorzy mogą zasięgnąć nieodpłatnych informacji i porad w specjalistycznych gabinetach, a także wziąć udział w terapii czy rehabilitacji.

Pacjenci mogą skorzystać z darmowych porad dietetycznych, psychologicznych i prawnych. Fundacja RAK-OFF przeprowadza kampanie informacyjne i prozdrowotne, umożliwia bezpłatne konsultacje lekarskie, refunduje koszty leczenia i rehabilitacji, organizuje wykłady tematyczne i tworzy grupy wsparcia dla dotkniętych chorobą i ich bliskich. Wspiera również instytucje działające na rzecz walki z rakiem i organizuje akcje charytatywne dla małych pacjentów w szpitalach i hospicjach. Upowszechnia innowacyjne rozwiązania walki z nowotworem i wydaje publikacje związane z chorobą.

program partnerski baldachimy http://ornaty.pl/pol_m_Baldachimy-232.html do procesji eucharystycznej