Józef Gosławski

Józef Gosławski przyszedł na świat w 1865 roku na terenie Warszawy. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia w Petersburskim Instytucie Inżynierii Cywilnej imienia Mikołaja I.

Ukończył je w 1890 roku z tytułem inżyniera państwowego z uprawnieniami urzędnika dziesiątej kategorii. W 1891 roku przez decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym pracował, został wysłany do Baku, aby zorganizować budowę Soboru Aleksandra Newskiego według projektu R.

R. Marfelda.

Podczas tych prac objawił swój talent, dzięki czemu w wieku 27 lat został głównym architektem miasta Baku. W mieście tym spotkał się i współpracował z kolegami ze studiów, wybitnymi architektami Józefem Płoszką i Kazimierzem Skórewiczem.

Do jego najwybitniejszych prac należą Pałac Tagijewa przy ulicy Gorczakowskiej, budynek Bakińskiej Szkoły Technicznej, budynek Imperatorskiego Towarzystwa Technicznego, żeńska muzułmańska szkoła przy ulicy Nikołajewskiej, budynek Rady Miejskiej Baku oraz teatr Tagijewa przy ulicy Merkuriewskiej. Oprócz budynków w Baku wzniósł także willę Tagijewa w Mardakan oraz fabrykę włókienniczą Tagijewa w Zych.