Marian Fikus

www.zzg.zgora.pl

Marian Fikus urodził się w 1938 roku w Kobiórze.

Swoją karierę artystyczną rozpoczął od ukończenia Liceum Plastycznego we Wrocławiu.

Następnie ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Jego praca dyplomowa z 1963 roku uzyskała pierwszą nagrodę w Biennale Sztuki Nowoczesnej w São Paulo.

Oceną jego pracy zajmowali się światowej sławy architekci tacy jak Oscar Niemeyer i Kenzo Tange.

W całym swoim dorobku artystycznym otrzymał przeszło 100 nagród, z czego aż 5 na arenie międzynarodowej.

Wśród nagród tego architekta wymienić można złotą odznakę SARP, medal Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę Minister Infrastruktury, złotą odznakę Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, honorową odznakę Izby Architektów II stopnia oraz honorową nagrodę SARP.

Wśród wielu dzieł tego autora znajduje się Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kościół w Turku, Kompleks Nauk Biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zagospodarowanie przestrzenne centrów Wrocławia, Głogowa, Włocławka oraz Płocka.