Outsourcing IT, czy to się w ogóle opłaca

choroby.cywilizacja.com.pl

Jak już wcześniej wspomniano przekazanie zadań działu IT zewnętrznej firmie wpływa w znacznym stopniu na redukcję kosztów. Oczywiście obniżamy koszty związane z zakupieniem sprzętu, który w ofercie firmy outsourcingowej jest zdecydowanie tańszy, lub decydujemy się na jego wynajem. Zakup oprogramowania jest w takiej sytuacji również korzystniejszy. Po za tym nie ma potrzeby zatrudniania informatyków w firmie, a tym samym płacenia im wysokich wynagrodzeń. Wykorzystując informatyczną zewnętrzną obsługę naszej firmy ponosimy koszty w granicach jednego tysiąca miesięcznie, co oczywiście w zdecydowany sposób wpływa na ograniczenie kosztów w firmie.

Kwota, jaką musimy przeznaczyć na obsługę outsourcingową, jest oczywiście zależna od określonych w umowie zakresów działania. Oprócz wymienionych oczywistych kosztów istnieją również inne wydatki, które można zredukować. Niezbędne prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z uwzględnieniem ich awarii, serwisu czy likwidacji zużytego sprzętu. To również wszelkiego rodzaju zestawienia i raporty z działu administracyjnego, dotyczące ciągłego kontrolowania odbytych szkoleń, urlopów, okresowych badań, zwolnień, czy delegacji pracowników. Korzyści płynące ze strategii outsourcingu to w zdecydowanej mierze powiększenie funkcjonalności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Coś, co wydawać by się mogło niemożliwe, jest bardzo popularnym i korzystnym sposobem na utrzymanie się na przedsiębiorstwa na rynku.