Polskie Stowarzyszenie Syndromu Tourette\’a

www.bioarea.com.pl

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurobiologicznym, którego cechą charakterystyczną są liczne tiki ruchowe i werbalne. Pierwsze objawy zespołu Tourette’a ujawniają się między 2.

a 15. rokiem życia.

Pojawiają się proste tiki motoryczne, później zaburzenia koncentracji, brak kontroli nad odruchami i nadpobudliwość. Ciężkie postaci uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i objawiają się wypowiadaniem przekleństw czy gwałtownymi odruchami.

Zespół Tourette’a jest w zasadzie nieuleczalny, a można jedynie łagodzić jego objawy. W kraju działa Polskie Stowarzyszenie Syndromu Tourette’a, które pomaga dzieciom z ZT i ich rodzinom.

Organizacja oferuje fachową pomoc medyczną, a także grupy wsparcia dla chorych i ich najbliższych. Grupy wsparcia prowadzą psychologowie oraz terapeuci, którzy planują spotkania pacjentów.

Odbywają się one regularnie, by wymieniać wzajemne doświadczenia i pokonywać trudności związane z chorobą. W takiej grupie samopomocowej rodzice i dzieci odnajdują zrozumienie i nie czują się osamotnieni z zespołem Tourette’a.

dom opieki śląsk bramy szybkobieżne