Poznańska Malta

Bardzo interesującym przykładem zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest stworzenie w okolicach centrum miasta terenu typowo rekreacyjnego. Dobrym przykładem jest tu zaadaptowane w Poznaniu, sztuczne jezioro Malta, wraz ze swoim ciągiem sportowych, zielonych ścieżek i placów do zabawy, czy odpoczynku odpoczynku.

Obserwując ten publiczny, poznański obiekt z boku, można zauważyć pewien ciekawy kontrast. Po jednej stronie ulicy znajdują się firmy, centra handlowe i inne komercyjne obiekty, zaś po drugiej mieści się spokojne jeziorko oraz spacerujący, czy uprawiający sport ludzie.

Trzeba przyznać, że jest to wygodna i łatwo dostępna odskocznia od codziennego zgiełku. Idealnie byłoby, gdyby obszar jeziora wraz z otaczającą go rekreacyjną okolicą, mógł być w jakiś sposób odgrodzony od miasta i całkowicie wyciszony.

Trzeba by jednak było zrobić to umiejętnie i z dużym wyczuciem, tak by nie zepsuć całego efektu. O tym, jak potrzebne są w mieście miejsca, takie jak jezioro Malta w Poznaniu, może świadczyć choćby ilość osób, które każdego dnia odwiedzają ten teren publiczny.

Prawdziwe apogeum ma zaś miejsce w weekendy, kiedy to ludzie przychodzą nad Maltę, aby „ naładować akumulatory”.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-hydroforowe www.koffice.org.pl