Rola wspólnot mieszkaniowych

W skład każdej wspólnoty mieszkaniowej wchodzi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej (tzw.

ułomna osoba prawna) ale ma wiele jej cech. Jest w pewnym sensie „przedsiębiorstwem” lub „spółką”, do której przystępuje się przymusowo w momencie nabycia lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Wspólnoty mieszkaniowe dzielimy na małe i duże. Warto także zainteresować się odnośnie zarządzanie wspólnotami poznań .

Głównym organem wspólnoty jest zarząd wspólnoty. Członkiem zarządu wspólnoty może być tylko osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lub spoza ich grona (np.

pełnoletni członek rodziny właściciela). Do obowiązków wspólnoty należą: prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego, dokonywanie przeglądów, prowadzenie księgowości i rozliczeń, zawiązywanie umów (na wywóz śmieci, sprzątanie, usuwanie śniegu itp.

). Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.

Na rocznych obowiązkowych zebraniach podejmowane są kwestie związane z powoływaniem rocznego planu gospodarczego na pokrycie kosztów zarządu.

Lokale użytkowe do wynajęcia https://agrobex-wynajem.pl/lokale-do-wynajecia.html Poznań, Swarzędz, Przeźmierowo