Terapia śmiechem – Fundacja Dr Clown

Pobyt w szpitalu nie jest niczym przyjemnym, a szczególnie jest to trudny czas dla dzieci. By odpędzić smutek i ulżyć w cierpieniu, Fundacja Dr Clown stosuje terapię śmiechem. Stara się, by na twarze pacjentów powrócił uśmiech, bazuje na nawiązywaniu kontaktów, a także pozwala na wyrażanie wszelkich uczuć od gniewu po radość. Oddziały Fundacji Dr Clown znajdują się w różnych miastach.

Wolontariusze działają już od 1999 roku i w przebraniu clownów rozbawiają małych pacjentów. Doktorzy clowni muszą być otwarci na różne reakcje chorych i być wyrozumiali dla dzieci. Terapia, która ma wywoływać śmiech, redukuje stres związany z przebywaniem w obcym miejscu i z dala od bliskich, a także wszelkie napięcia, dyskomfort i smutek. Wolontariusze w kolorowych strojach i wymalowanych twarzach rozbawiają nie tylko najmłodszych pacjentów, ale odwiedzają również osoby starsze, niepełnosprawne i te z rodzin dysfunkcyjnych.

Fundacja rozciąga swój zakres działań także na warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne na wesoło czy imprezy świąteczne.

http://seniorplus.com.pl/prywatne-domy-opieki/opolskie.html