W walce o równe szanse – „Porozumienie bez barier”

rozwoj.cywilizacja.com.pl

Fundacja „Porozumienie bez barier” została założona przez Jolantę Kwaśniewską w 1997 roku. Fundacja charytatywna wspiera nie tylko osoby indywidualne, ale również szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, hospicja, stowarzyszenia i inne placówki.

Znakiem „Porozumienia bez barier” jest motyl, który ma symbolizować budzące się życie, a także radość i nadzieję. „Porozumienie bez barier” pragnie stworzyć warunki, w których ludzie będą mieli równe szanse pod względem rozwoju intelektualnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego.

Fundacja inicjuje zmiany, które mają doprowadzić do wyrównania tych szans wśród chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. Ponadto, stara się upowszechniać wiedzę z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promować zdrowy tryb życia, a także walczyć z dyskryminacją w społeczeństwie ze względu na wiek.

Ważna jest dla niej idea pokoju i tolerancji na całym świecie. Jeden z programów, „Motylkowe Szpitale”, zakładał zmianę szarej szpitalnej rzeczywistości na kolorowe i bajkowe oddziały dziecięce.

Dzięki dodaniu kolorów, dzieci lepiej radziły sobie z chorobą i łatwiej znosiły bolesne zabiegi. Fundacja prowadzi również szereg innych akcji.

https://www.prapa.pl/ https://odtruwanie.lublin.pl/leczenie-lublin